De toekomst van
weginspectie.

|  Digitale inspectie en beheer van asfalt- en betonverhardingen

Wegbeheerders zoeken naar vormen van inspectie en beheer die aansluiten bij het gedrag van hun wegenareaal en hun manier van beheer. Toepassing van nieuwe technologieën maakt een veel dynamischer aanpak mogelijk. Toch gebeuren inspectie en beheer van wegen vaak nog steeds volgens inzichten en technieken uit de jaren 80 van de vorige eeuw. Dat kan (veel) beter!

INSPECH biedt diensten in een online platform voor het:

 • beoordelen van weginspecties
 • raadplegen van schadebeelden
 • monitoren van schadeontwikkeling
 • beheer van wegen

Zo kunt u kosteneffectief en op het optimale moment het juiste onderhoud plannen en uitvoeren.

 • Detecteer automatisch alle schaden in het wegdek
 • Inspecteer volgens de CROW- en DWW-systematiek
 • Volg de conditie van uw wegen in de tijd
 • Stel prioriteiten en bepaal budgetten
 • Optimaliseer het wegonderhoud
 • Onderhoud weginfrastructuur tegen lagere kosten
INSPECH is via een online platform 24/7 inzetbaar. U profiteert van een aanzienlijk kortere doorlooptijd, u heeft altijd toegang tot uw data en u kunt zelf uw rapportages samenstellen. Toepasbaar op verhardingen in beheer bij overheden, luchthavens, haven- en private bedrijven.

INSPECH kan ook getraind worden om weggebonden voorzieningen en objecten te detecteren, zoals borden en openbare verlichting.
INSEPCH_interface_home_NL
INSEPCH_detail_home_NL

De oplossing voor  WEGINSPECTIES

INSPECH Detectie van wegschaden

home_inspech_road_damage_detection


Deze uiterst nauwkeurige en consistente digitale inspecteur is gebaseerd op kunstmatige intelligentie. Hij neemt repetitieve menselijke taken over door HD-video-opnamen van het wegdek zeer snel te detecteren en schaden te classificeren en kwantificeren volgens de gewenste inspectiemethodiek.

Ideaal voor:
Weginspectie organisaties
Wegbeheerders


De oplossing voor  PLANNING EN BUDGETRAMING

INSPECH Interactieve kaartviewer

home_inspech_viewer


Gebruiksvriendelijke software om wegschadegegevens te importeren en - dankzij de zeer interactieve en gevisualiseerde interface – om snel en eenvoudig inzicht te krijgen.

Ideaal voor:
Wegbeheerders en adviseurs van Rijkswaterstaat, provincies, gemeenten, luchthavens, havenbedrijven en andere private infrastructuurbeheerders


Inspecties die vroeger maanden in beslag namen,
zijn nu binnen enkele uren gedaan. Tegelijkertijd.

|   INSPECH automatiseert

 • Globale en gedetailleerde visuele inspecties op asfalt- en betonverhardingen volgens de CROW- en DWW-methodiek;
 • MicroPaver™ / ASTM D5340 visuele inspecties op
  vliegveldverhardingen (PCI);
 • Maatregel- en besteksinspecties;
 • Nul-, tussen- en eindinspecties;
 • Klein onderhoudsinspecties;
 • Inspectie op winterschaden.

|   Toepassingen

 • Het leveren van inspectiedata voor wegbeheer;
 • Het bepalen en updaten van vaste gegevens;
 • Het vastleggen van nul-, tussen-, en eindsituaties;
 • Het aantonen en beoordelen van prestatie-eisen bij gebieds- en onderhoudscontracten
 • Het aantonen van kwaliteit;
 • Het vervullen van de kantonniersfunctie.

INSPECH is ontwikkeld door:

Unihorn, verbinders in infra        BrainCreators, Intelligent Digital Inspectors

UNIHORN   |   06 51 43 49 33    -     BRAINCREATORS   |   020 369 7260